Злепко Сергій Макарович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (5)

1. Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації [Текст] : монографія / С. В Павлов, О. Г. Аврунін, С. М. Злепко [та ін.] ; за ред. С. Павлова, О. Авруніна. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2019. – 260 с. – ISBN 978-617-7237-59-3.Павлов С. В., Аврунін О. Г., Злепко С. М., Бодянський Є. В., Колісник П. Ф., Лисенко О. М., Чайковський І. А., Філатов В. О. Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації : монографія. 2019. 260 с.
2. Методи і засоби для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців / С. М. Злепко, М. В. Московко, С. В. Тимчик, С. В. Костішин. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – 176 с. – ISBN 978-617-7237-31-9.
3. Медико-технічне забезпечення діяльності охоронних структур: монографія [Текст] : монографія / Р. С. Белзецький, С. М. Злепко, С. В. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 156 с.
4. Методи і засоби для тестування оператора поліграфа: монографія [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Р. С. Белзецький, Л. Г. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 168 с. - ISBN 978–966–641–370–6.
5. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України [Текст] : монографія / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 204 с. - ISBN 978–966–641–344–7.

Навчальні посібники (4)

1. Апаратура для фізіотерапії та діагностики [Текст] : навчальний посібник / С. М. Злепко, С. В. Павлов, В. Б. Василенко та [ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. - 212 с. - ISBN 978-966-641-451-2.
2. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Абакумов, З. Ю. Готра, С. М. Злепко [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 352 с. - ISBN 978-966-641-445-1.
3. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування [Текст] : навчальний посібник / [С. М. Злепко, С. В. Павлов, Л. Г. Коваль, І. С. Тимчик]. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 133 с.
4. Медична апаратура спеціального призначення [Текст] : навчальний посібник / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Н. М. Гаврілова, І. С. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 160 с.

Патенти (14)

1. Пат. 131588 UA, МПК G06F 19/00, G06Q 50/22. Система для досліджування життєдіяльності пацієнта [Текст] / С. М. Злепко, Р. М. Вирозуб, С. В. Тимчик, Л. Г. Коваль, С. О. Данилков, Д. М. Барановський, О. С. Злепко, В. С. Павлов (Україна). – № u 2018 07222 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 127486 UA, МПК C12M 3/06, G01N 33/574, G01N 33/49. Пристрій для виявлення циркулюючих пухлинних клітин в крові [Текст] / С. М. Злепко, В. Є. Кривоносов, С. В. Тимчик, Т. А. Чернишова, О. С. Злепко, О. Ю. Азархов, В. С. Павлов, В. В. Кривоносов (Україна). - № u 2018 00060 ; заявл. 02.01.2018 ; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. - 7 с.
3. Пат. 116962 UA, МПК G04G 3/00, A61B 5/00. Оптико-електронний прилад для визначення функціонального стану людини [Текст] / В. П. Кожем`яко, С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. С. Павлов (Україна). - № u 2016 13324 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 10 с. : кресл.
4. Пат. 116642 UA, МПК A61B 5/11. Спосіб визначення рівня розвитку дрібної моторики операторів дистанційно-керованих пристроїв [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. І. Макогон, C. В. Костішин, В. О. Гомолінський, К. І. Солоденко (Україна). - № u 2016 13357 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 4 с.
5. Пат. 121436 UA, МПК A01K 61/10, A01K 61/17. Пристрій для керування інкубаційним процесом в рибоводстві [Текст] / С. М. Злепко, Н. В. Тітова, К. С. Навроцька, C. В. Костішин, С. В. Павлов (Україна). - № u201704746 ; заявл. 17.05.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 5 с. : кресл.
6. Пат. 121962 UA, МПК A61N 1/00, A61B 10/00. Окуляри для діагностики та управління когнітивними функціями людини [Текст] / К. С. Навроцька, С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, Л. Г. Коваль, С. В. Костішин, В. І. Макогон (Україна). - № u 2017 05840 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. - 5 с. : кресл.
7. Пат. 106342 UA, МПК G01M 9/06, G01M 15/00, B64C 39/02. Пристрій для проведення грязьових аплікаційних процедур [Текст] / С. М. Злепко, В. І. Макогон, Л. Г. Коваль, В. О. Гомолінський (Україна). - № u2015 09801 ; заявл. 03.06.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
8. Пат. 100535 UA, МПК A61B 5/08. Неінвазивний монітор для визначення порушень обміну речовин та функціонування дихальної системи [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, В. І. Макогон, Д. Х. Штофель, C. В. Костішин (Україна). - № u201501864 ; заявл. 02.03.2015 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. - 4 с. : кресл.
9. Пат. 101066 UA, МПК A61B 5/00. Автоматизоване робоче місце спортивного лікаря [Текст] / С. М. Злепко, М. В. Московко, К. С. Навроцька, С. В. Тимчик (Україна). - № u201501863 ; заявл. 02.03.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16. - 6 с. : кресл.
10. Пат. 101608 UA, МПК A61B 5/00. Автоматизований медичний комплекс для оцінювання здоров`я студентів [Текст] / С. М. Злепко, , О. Л. Лаугс, К. С. Навроцька, С. В. Тимчик (Україна). - № u201502316 ; заявл. 16.03.2015 ; опубл. 25.09.2015, Бюл. № 18. - 6 с. : кресл.
11. Пат. 102707 UA, МПК A61H 33/04, A61M 37/00. Пристрій для проведення грязьових аплікаційних процедур [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Л. Г. Коваль, К. С. Навроцька (Україна). - № u2015 05468 ; заявл. 03.06.2015 ; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
12. Пат. 98939 UA, МПК A61B 5/02. Оптичний неінвазивний пристрій для визначення рівня периферійного кровонаповнення та сатурації крові [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Сандер, В. С. Павлов, Т. І. Козловська (Україна). - № u201413182 ; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9. - 6 с. : кресл.
13. Пат. 99254 UA, МПК A61B 5/02. Оптико-електронний пристрій діагностування стану периферичного кровообігу [Текст] / С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. С. Павлов (Україна). - № u201413438 ; заявл. 15.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10. - 6 с. : кресл.
14. Пат. 99286 UA, МПК G09B 7/07. Автоматизована інформаційна система для дослідження когнітивних функцій людини [Текст] / С. В. Павлов, К. С. Навроцька, С. М. Злепко, С. В. Тимчик (Україна). - № u201413764 ; заявл. 22.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10. - 5 с. : кресл.

Статті (44)

1. Dudar I., Yavorovska O., Zlepko S., Vinnichuk A., Kisała P., Shortanbayeva A., Borankulova G. Predicting volume and composition of municipal solid waste based on ANN and ANFIS methods and correlation-regression analysis. Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals. London : Routledge, 2021. Chap. 2. P. 13-24.
2. Аналіз помилок ідентифікації і шляхи підвищення точності систем біометричної ідентифікації [Електронний ресурс] / Г. М. Новіцький, С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, І. О. Криворучко // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 2. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/605/567.
3. 3D-біопринтинг і розвиток класифікацій дентальної імплантації [Електронний ресурс] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, М. І. Паламарчук [та ін.] // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 3. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/610/578. Злепко С. М., Тимчик С. В., Паламарчук М. І., Коваль Л. Г., Душкевич А. Л. 3D-біопринтинг і розвиток класифікацій дентальної імплантації. Наукові праці ВНТУ. 2020. № 3. Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/610/578.
4. Методи попередньої обробки томографічних зображень очного дна [Текст] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, С. М. Злепко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2019. – № 2. – С. 4-12. Павлов С. В., Салдан Й. Р., Злепко С. М., Азаров О. Д., Тимченко Л. І., Абраменко Л. В. Методи попередньої обробки томографічних зображень очного дна. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. 2019. № 2. С. 4-12.
5. Оптико-електронні технології оцінювання зміни периферійного кровообігу при фотонному впливі для комплексного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету [Текст] / С. М. Злепко, А. М. Коробов, В. Вуйцік [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2019. – № 2. – С. 13-24. Злепко С. М., Коробов А. М., Вуйцік В., Клапоущак А. Ю., Павлов В. С., Козловська Т. І., Хоменко Ж. М. Оптико-електронні технології оцінювання зміни периферійного кровообігу при фотонному впливі для комплексного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. 2019. № 2. С. 13-24.
6. Оптико-електронна система для оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок людини [Текст] / С. М. Злепко, А. Ю. Клапоущак, Я. Г. Скорюкова [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 1. – С. 77-83. Злепко С. М., Клапоущак А. Ю., Скорюкова Я. Г., Павлов В. С., Безсмертний Ю. О., Безкревний О. С. Оптико-електронна система для оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок людини. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2019. № 1. С. 77-83.
7. Хоменко Ж. М. Методи визначення інформативних сигналів, відбитих від біологічних об`єктів, при побудові медичних радарів [Текст] / Ж. М. Хоменко, С. М. Злепко // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 1. – С. 92-103.
8. Оптичні технології підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб [Текст] / Н. В. Тітова, С. В. Павлов, С. М. Злепко [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 2. – С. 71-78. Тітова Н. В., Павлов С. В., Злепко С. М., Піротті Є. Л., Піротті О. Є. Оптичні технології підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2019. № 2. С. 71-78.
9. Оптико-електронна cистема оцінювання динамічних змін біомедичних зображень мікросудин очного дна [Текст] / С. В. Павлов, Н. П. Бабюк, С. М. Злепко [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 2. – С. 79-89. Павлов С. В., Бабюк Н. П., Злепко С. М., Салдан Й. Р., Абраменко Л. В. Оптико-електронна cистема оцінювання динамічних змін біомедичних зображень мікросудин очного дна. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2019. № 2. С. 79-89.
10. Reaction parameter and modified sensorimotor reaction method for assessment of functional potential of nervous system [Electronic resource] / Dmytro Shtofel, Serhii Kostishyn, Ksenia Navrotska [et alc.] // The National Journal of Biomedical Engineering. – 2017. – No 1(1). – Access mode: http://journals.kntu.net.ua/index.php/bmenj/article/view/92.
11. Physical-mathematical model of optical radiation interaction with biological tissues [Electronic resource] / T. I. Kozlovska, P. F. Kolisnik, S. M. Zlepko [etc.] // Proc. SPIE. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, Wilga, Poland, 7 August 2017. – Vol. 10445. – DOI: 10.1117/12.2280928.
12. Оцінювання якості зображень томограм макулярної області сітківки ока [Текст] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, Л. І. Тимченко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2017. – № 3. – С. 4-13.
13. Оцінювання якості зображень томограм макулярної області сітківки ока [Текст] / С. В. Павлов, Й. Р. Салдан, С. М. Злепко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2017. – № 3. – С. 14-22.
14. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Техніка пошуку роботи» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» / Уклад. С. М. Злепко, М. В. Московко, В. О. Гомолінський – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 25 с.
15. Оцінювання метрологічних характеристик фотоплетизмографічного приладу діагностування стану периферичного кровообігу [Текст] / С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. А. Стасенко [та ін.] // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2016. - № 3. - C. 4-12.
16. Новіков В. О. Перспектива застосування Azure Machine Learning в медичних дослідженнях [Текст] / В. О. Новіков, С. М. Злепко, К. С. Навроцька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 5. – С. 93-97.
17. Device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation [Electronic resource] / T. I. Kozlovska, S. V. Sander, S. M. Zlepko [etc.] // Proc. SPIE. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, Wilga, Poland, 28 September 2016. – 2016. – Vol. 10031. – DOI: 10.1117/12.2249131.
18. Структурно-функціональна організація оптоелектронної інформаційної технології моніторингу здоров`я студентів [Текст] / С. В. Тимчик, С. М. Злепко, Р. М. Вирозуб, О. С. Козоріз // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2015. - № 2. - С. 19-32.
19. Структурно-функціональна організація та алгоритм роботи системи прогнозування переддіабетичного стану людини [Текст] / С. М. Злепко, Й. І. Стенцель, Н. М. Сурова [та ін.] // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – № 16 (205), ч. 2. – С. 93–99.
20. Фізичні та математичні моделі перенесення теплової енергії в біологічне середовище [Текст] / Й. І. Стенлець, В. П. Кожем`яко, С. М. Злепко, С. В. Павлов // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 1. - С. 88-93.
21. Стенлець, Й. І. Фізичне та математичне моделювання термодинамічних методів діагностики стану здоров`я людини [Текст] / Й. І. Стенлець, С. М. Злепко, С. П. Павлов // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2013. - № 1. - С. 66-72.
22. Тимчик, С. В. Принципи побудови і критерії оцінювання сучасних іт [Текст] / С. В. Тимчик, С. М. Злепко // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2014. - № 1. - С. 32-41.
23. Інформаційні підходи щодо постановки діагнозу на основі симтомо- і синдромокомплексів (за матеріалами літературних джерел) [Текст] / Р. М. Вирозуб, С. М. Злепко, В. С. Павлов, Н. М. Сурова // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2014. - № 1. - С. 122-127.
24. Метод побудови інформаційного забезпечення санаторно-курортної установи [Текст] / А. П. Моторний, С. М. Злепко, С. В. Павлов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія "Інформатика та моделювання". – 2013. – № 19 (992). – С. 97–105.
25. Медична система прийняття та підтримки прийняття рішень [Текст] / Д. Х. Штофель, Л. Г. Коваль, С. М. Злепко, Л. В. Космач // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія "Інформатика та моделювання". – 2013. – № 19 (992). – С. 167–172.
26. Стенцель Й. І. Принципи фізичного та математичного моделювання неінвазивних методів діагностики стану здоров`я людини [Текст] / Й. І. Стенцель, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2013. - № 3.
27. Підбір пістолетної зброї за критеріями антропометрично-психофізіологічної сумісності [Текст] / С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, Т. М. Коменчук, Н. Б. Мартинюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 32. – С. 160–165.
28. Белзецький Р. С. Програмно-апаратний комплекс для забезпечення зворотного зв`язку в процесі управління спецпідрозділом [Текст] / Р. С. Белзецький, A. A. Шиян, С. М. Злепко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 182-186.
29. Белзецький Р. С. Психофізіологічне та інформаційне супроводження бійців під час проведення бойової операції [Текст] / Р. С. Белзецький, A. A. Шиян, С. М. Злепко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 158-162.
30. Белзецький Р. С. Психофізіологічне та інформаційне супроводження бійців під час проведення бойової операції [Текст] / Р. С. Белзецький, А. А. Шиян, С. М. Злепко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. - № 2. – С. 158-162.
31. Белзецький Р. С. Програмно-апаратний комплекс для забезпечення зворотного зв`язку в процесі управління спецпідрозділом [Текст] / Р. С. Белзецький, А. А. Шиян, С. М. Злепко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. - № 3. – С. 182-186.
32. Злепко С. М. Математична модель сумісності людини і короткоствольної вогнепальної зброї [Текст] / С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, А. А. Шиян // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – № 2. – С. 239–244.
33. Використання системи моніторингу психоемоційного стану підлеглих при управлінні спецпідрозділом [Текст] / Р. С. Белзецький, А. А. Шиян, С. М. Злепко, Д. Х. Штофель // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах / Хмельницький національний університет. – 2010. - № 1. – С. 111-114.
34. Зіньковський Ю. Ф. Установлення нормативних значень на непрямий показник відображення форми еритроцитів [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Зіньковський, С. М. Злепко, В. М. Головня // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/202.
35. Розробка програмного забезпечення інформаційної технології психофізіологічного відбору кандидатів на контрактну службу [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, С. В. Костішин, Д. Х. Штофель // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2010. - № 3.
36. Аналіз сучасних методів візуалізації даних в неврології і нейрохірургії з точки зору їх діагностичної цінності [Текст] / О. В. Бєлоусова, С. М. Злепко, Р. С. Белзецький, Я. Т. Аль-адемі // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 1. - С. 134-137.
37. Злепко С. М. Нові можливості регіональних центрів комплектування Збройних Сил України [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Р. С. Белзецький // // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах / Хмельницький національний університет. – 2009. - № 2. – С. 155-158.
38. Злепко С. М. Реєстрація потенціалів біологічно активних точок у системі дистанційного контролю функціонального стану людини на базі σ-δ аналого-цифрового перетворювача [Електронний ресурс] / С. М. Злепко, Р. С. Белзецький, С. В. Костішин // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/101.
39. С. М. Злепко, Р. С. Белзецький, С. В. Костішин
40. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – № 2. – С. 152–156.
41. Обґрунтування вимог та критеріїв до кандидатів на контрактну службу в Збройних силах України [Текст] / С. М. Злепко, В. В. Петренко, Д. Х. Штофель, А. П. Моторний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 6. - С. 47-50.
42. Шиян А. А. Теоретико-ігрове моделювання ефективності взаємодії «викладач–ВНЗ» в умовах урахування переговорної сили сторін [Текст] / А. А. Шиян, С. М. Злепко, В. О. Корнієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 1. - С. 27-30.
43. Белзецький Р. С. Система дистанційного моніторингу за станом здоров`я людини [Текст] / C. M. Злепко, Р. С. Белзецький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал. – 2008. - № 1. – С. 217–219.
44. Здоровьесохраняющая технология обучения студентов [Текст] / С. М. Злепко, В. В. Бондарчук, С. В. Тымчик, Р. С. Белзецкий // Сборник трудов пятой международной конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» // Издательство Политехнического Университета. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 525 – 526.

Тези доповідей (34)

1. Тимчик С. В. Особливості складання робочої програми навчальної дисципліни «регенеративна медицина» [Електронний ресурс] / С. В. Тимчик, С. М. Злепко, М. І. Паламарчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9426.
2. Павлов В. С. Оптико-електронна система для оцінювання периферичного кровообігу при лікуванні хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок [Електронний ресурс] / В. С. Павлов, С. М. Злепко, А. С. Васюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/9252.
3. Information model of individual rehabilitation program efficacy in disabled persons with cardiovascular diseases [Електронний ресурс] / Ю. О. Безсмертний, В. І. Шевчук, І. В. Куриленко [та ін.] // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9765. Безсмертний Ю. О., Шевчук В. І., Куриленко І. В., Безсмертна Г. В., Злепко С. М. Information model of individual rehabilitation program efficacy in disabled persons with cardiovascular diseases. Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. 2020. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9765.
4. Алгоритм визначення рівня фізичної працездатності оператора для роботи в екстремальних умовах [Електронний ресурс] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, І. О. Криворучко, Д. Х. Штофель // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9411.
5. Information models for assessment of coronary heart disease destabilization, based on the analysis of the level of soluble vascular adhesion molecules [Text] / V. K. Serkova, S. V. Pavlov, V. F. Romanоva [etc.] // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – P. 145-149.Serkova V. K., Pavlov S. V., Romanоva V. A., Monastyrskiy Yu. I., Wójcik W., Dzierżak R., Zlepko S. M., Kuzminova N. V. Information models for assessment of coronary heart disease destabilization, based on the analysis of the level of soluble vascular adhesion molecules. Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. 2019. P. 145-149.
6. Оцінювання колатерального кровообігу нижніх кінцівок методом лазерної фотоплетизмографії [Текст] / С. В. Сандер, С. М. Злепко, Т. І. Козловська, В. С. Павлов // Materials 50th Anniversary International Scientific and Practical Conference "Application of Lasers in Medicine and Biology", Kharkiv, 22–25 May 2019. – 2019. – С. 150-153.
7. Злепко С. М., Чернишова Т. А., Азарзов О. Ю., Штофель Д. Х. Удосконалення методу виявлення циркулюючих пухлинних клітин. Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2019)", 14-16 листоп. 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. С. 28-29.
8. Development of the international medical research center on the estimation of the state of human health and its rejuvenation [Текст] / S. V. Pavlov, S. M. Zlepko, W. T. Wójcik [etc.] // Матеріали XVIII- міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2018)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 116-119.
9. Геометричне моделювання одновимірних фотоплетизмографічних сигналів [Текст] / Я. Г. Скорюкова, С. М. Злепко, В. С. Павлов, В. О. Отришко // Матеріали XLVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 24-25 травня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 184-187.
10. Мобільні додатки і системи для діагностики і лікування цукрового діабету 1-го типу [Текст] / Д. М. Барановський, С. М. Злепко, С. В. Тимчик [та ін.] // Матеріали XVIII- міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2018)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 130-132.
11. Павлов В. С. Optoelectronic device for of collateral circulation of lower extremities in patients with local hypertensive-ischemic pain syndrome [Electronic resource] / В. С. Павлов, С. М. Злепко, Ю. О. Безсмертний // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/5092.
12. Барановський Д. М. Структурний аналіз існуючих апаратів «штучна бета клітина» [Електронний ресурс] / Д. М. Барановський, С. М. Злепко, С. В. Тимчик // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4536.
13. Злепко С. М. Моделювання термодинамічних методів у біологічних об`єктах для репродукції рибної галузі [Електронний ресурс] / С. М. Злепко, Н. В. Тітова, Й. І. Стенцель // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2017/paper/view/2967.
14. Method and device to determine the peripheral blood circulation level and oxygen saturation [Текст] / T. I. Kozlovska, S. V. Sander, S. M. Zlepko [etc.] // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 25-27 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 116-117.
15. Скорюкова Я. Г. Дослідження тривимірної моделі поверхні для визначення порушень мікроциркуляції крові на кінцівках [Текст] / Я. Г. Скорюкова, С. М. Злепко, В. С. Павлов // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2017)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 138-141.
16. Моделювання термодінамічних методів у біологічних об`єктах для репродукції у рибнiй галузі [Текст] / Н. В. Тітова, Й. І. Стенцель, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XLVI Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 25-27 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 137-139.
17. Інформаційна технологія для корекції функціонального стану оператора [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Павлов, Л. Г. Коваль [та ін.] // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2017)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 144.
18. Низькоенергетична світлодіодна технологія впливу на репродуктивні системи об`єктів рибного господарства [Текст] / Н. В. Тітова, С. В. Павлов, С. М. Злепко, С. В. Костішин // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2017)", Одеса (Затока), 8-13 червня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 119.
19. The optical-electronic device for integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities [Текст] / S. V. Pavlov, Yu. O. Bezsmertnyi, S. M. Zlepko, H. V. Bezsmertna // Матеріали XLVII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 42-44.
20. Титова Н. В. Вплив режимів освітлення на розвиток личинок риб [Текст] / Н. В. Титова, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XVI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2016)", Одеса (Затока), 10-15 червня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 145.
21. Стратегія проведення досліджень діяльності людини в умовах когнітивного дисонансу [Текст] / С. М. Злепко, С. В. Костішин, С. В. Тимчик [та ін.] // Матеріали XVI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2016)", Одеса (Затока), 10-15 червня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 135-136.
22. Влияние света на биологические объекты (на примере развития гидробионтов) [Текст] / Н. В. Титова, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 104-105.
23. Титова Н. В. Свет и его влияние на репродуктивную систему лососевых видов рыб [Текст] / Н. В. Титова, С. В. Павлов, С. М. Злепко // Матеріали XLV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 6-8 жовтня 2016 р. – Харків–Буковель, 2016. – С. 105-106.
24. Using of optic-electronic system for analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body [Текст] / S. V. Pavlov, S. M. Zlepko, T. I. Kozlovska, S. V. Sander // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 143-145.
25. Тестування і відбір персоналу: проблеми і шляхи вирішення [Текст] / Л. Г. Коваль, С. М. Злепко, С. В. Тимчик, С. П. Московко // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2015)", Одеса (Затока), 5-10 червня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 179.
26. Проблеми діагностики в сучасних медичних інформаційних системах і приладах [Текст] / Р. М. Вирозуб, О. Л. Бланар, О. Л. Лаугс, О. С. Злепко // Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2015)", Одеса (Затока), 5-10 червня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 177.
27. Модель целостного организма для оценки индивидуального здоровья студентов [Текст] / С. М. Злепко, Е. В. Лаугс, Д. Х. Штофель, С. В. Тымчик // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2014)", Одеса (Затока), 6-12 червня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 128.
28. Костишин С. В. Пути и возможности создания мис на основе OLAP-технологий [Текст] / С. В. Костишин, С. М. Злепко, А. С. Коваленко // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2014)", Одеса (Затока), 6-12 червня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 129.
29. Злепко С. М. Особливості проектування медичної інформаційної системи для спортивної галузі [Текст] / C. M. Злепко, М. В. Московко // Матеріали ХLII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 11-13 грудня 2014 р. – Яремче, 2014. – С. 156-157.
30. Організація серверного блоку МІС «Автоматизована поліклініка ендокринного диспансеру» [Текст] / Н. М. Сурова, С. М. Злепко, П. Г. Прудиус, А. П. Моторний // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2013)", Одеса (Затока), 3-8 червня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 132.
31. Особливості побудови стратегії «телемедичного консиліуму» для реабілітації хворих в резидуальному періоді [Текст] / О. Ю. Азархов, С. М. Злепко, Л. В. Космач, І. О. Криворучко // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2013)", Одеса (Затока), 3-8 червня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 115.
32. Аналіз існуючих методів для оцінювання фізичної працездатності [Текст] / К. С. Постемська, С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, С. А. Петрушин // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2013)", Одеса (Затока), 3-8 червня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 126-127.
33. Аналіз структури психологічної готовності молодих офіцерів збройних сил україни до професійної діяльності (за матеріалами літературних джерел) [Текст] / Л. Г. Коваль, С. М. Злепко, С. В. Костішин [та ін.] // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2012)", Хмельницький, 5-8 червня 2012 р. – 2012. – С. 43-44.
34. Хоменко Ж. М. Дистанційна діагностика стану людини з використанням засобів цифрової обробки сигналів [Текст] / Ж. М. Хоменко, С. М. Злепко, С. В. Тимчик // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-2012)", Хмельницький, 5-8 червня 2012 р. – 2012. – С. 41-42.